Rodchenko Art School > Projects > Exhibitions > Datasets vs. Mindsets. Issledovaniye tsifrovogo obshchestva na postsovetskom prostranstve Сведения об образовательной организации
Datasets vs. Mindsets. Issledovaniye tsifrovogo obshchestva na postsovetskom prostranstve
Curators
Елена Никоноле, Ольга Вад
Participant
Anastasia  Alehina, Медина Базаргали, Эллина Генадьевна, Juliana Golub, Дарья Гоффман, Виктор Краснов, Егор Крафт, Evgeniy Kruglov, Антон Лапов, Анвар Мусрепов, Ekatherina  Pryanichnikova, Александр Сереченко, Andrej Smirnov, Ekatherina  Trubina, Valentin Fetisov, Aristarkh Chernyshev, Вита Шахнович, ::vtol::
Exhibition dates
04 September 2020 — 27 September 2020
Rodchenko Art School > Projects > Exhibitions > Datasets vs. Mindsets. Issledovaniye tsifrovogo obshchestva na postsovetskom prostranstve Сведения об образовательной организации